PRIVAATSUSTINGIMUSED

Käesolevad privaatsustingimused sisaldavad infot selle kohta, kuidas ja milleks Meresmaafoto OÜ (kodulehe www.meresmaafoto.ee haldaja) isikuandmeid kogub, töötleb ja jagab.

Veebipoe www.meresmaafoto.ee isikuandmete vastutav töötleja on Meresmaafoto OÜ (registrikood 12416487) asukohaga Luite tee 5, Tiskre, Harku vald, tel +372 5204003 ja e-post sven@meresmaafoto.ee

Külastades ja lugedes käesolevat lehte kinnitate, et olete antud tingimustega tutvunud, nendest aru saanud ning nõustute täielikult nende täitmisega.


MILLISEID ISIKUANDMEID TÖÖDELDAKSE

  • kontaktandmed – ees- ja perekonnanimi, telefoninumber ja e-posti aadress;
  • kauba kohaletoimetamise aadress;
  • pangakonto number;
  • kauba ja teenuste maksumus ja maksetega seotud andmed (ostuajalugu);

MIS EESMÄRGIL ISIKUANDMEID TÖÖDELDAKSE

Isikuandmeid kasutatakse kliendi tellimuste haldamiseks ja kauba kohaletoimetamiseks.

Ostuajaloo andmeid (ostu kuupäev, kaup, kogus, kliendi andmed) kasutatakse ostetud kaupade ja teenuste ülevaate koostamiseks ning kliendieelistuste analüüsimiseks.

Pangakonto numbrit kasutatakse tellimuse tühistamise korral kliendile makse tagastamiseks.

Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, kliendi ees- ja perekonnanimi, töödeldakse selleks, et lahendada kaupade ja teenuste osutamisel seonduvaid küsimusi.

Veebipoe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse veebipoe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.


VASTUVÕTJAD, KELLELE ISIKUANDMED EDASTATAKSE

Meresmaafoto OÜ ei edasta kliendi andmeid väljaspoole Euroopa Majanduspiirkonda. Kliendi poolt edastatud infot käsitletakse konfidentsiaalsena ning klientide isikuandmeid ei avaldata kolmandatele osapooltele, va alljärgnevatel juhtudel:

  • kontaktandmed edastatakse kliendi poolt valitud pakiautomaadist kauba kättesaamise pakkujale või kliendi poolt valitud postiasutusest kauba kättesaamise pakkujale (kliendiandmete volitatud töötlejad - AS Eesti Post, Itella SmartPOST OÜ). Kui tegemist on kulleriga kohale toimetatava kaubaga või lihtposti saadetisega, siis edastatakse lisaks kontaktandmetele ka kliendi postiaadress (kliendiandmete volitatud töötlejad - AS Eesti Post);
  • juhul, kui veebipoe funktsionaalsuse- või andmemajutuse paremaks tagamiseks on vajalik kasutada nn abistavate teenuste osutajate nagu IT-abi, andmetöötlus, audiitor jms teenused. Kõik kasutatud teenusepakkujad on Meresmaafoto OÜ poolt volitatud andmetöötlejateks, kellel on õigus töödelda meilt saadud isikuandmeid üksnes teenuse osutamiseks vajalikus ulatuses ning üksnes meie poolt antud instruktsioonide alusel ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejaid on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed;
  • riikliku järelvalve asutustele (nt Politsei, KAPO jt.);
  • võlgade sissenõudmisega tegelevatele ettevõtetele (nt maksehäireregistrid, kohtutäiturid).

KLIENDIANDMETE TURVALISUS JA ANDMETELE LIGIPÄÄS

Isikuandmeid hoitakse Zone Media OÜ serverites (teenusepakkuja andmekaitsereeglitest leiate infot siit), mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on liitund andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga.

Juurdepääs isikuandmetele on veebipoe isikuandmete eest vastutaval töötlejal, kes saab isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada veebipoe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust.

Veebipood rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

Kogu võrguliiklus kliendi arvuti ja serveri vahel on krüpteeritud kasutades RapidSSL-sertifikaati.


ISIKUANDMETEGA TUTVUMINE JA PARANDAMINE

Isikuandmetega saab tutvuda ja teha parandusi veebipoe kasutajakontos või veebipoe isikuandmete eest vastutava töötleja vahendusel. Kui ost on sooritatud ilma kasutajakontota, siis saab isikuandmetega tutvuda veebipoe isikuandmete eest vastutava töötleja vahendusel.


NÕUSOLEKU TAGASIVÕTMINE 

Kui isikundmete töötlemine toimub kliendi nõusoleku alusel, siis on kliendil õigus nõusolek tagasi võtta teavitades sellest veebipoe isikuandmete eest vastutavat töötlejat e-posti teel (e-post: sven@meresmaafoto.ee).


ANDMETE SÄILITAMINE

Kliendi kasutajakonto sulgemisel kustutatakse kliendi isikuandmed, va juhul kui selliseid andmeid on vaja säilitada raamatupidamise jaoks või tarbijavaidluste lahendamiseks.

Kui veebipoes on ost sooritatud ilma kasutajakontota, siis säilitatakse ostuajalugu kolm aastat.

Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni.

Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat.


KLIENDIGA SEOTUD ANDMETE KUSTUTAMINE

Kliendi isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust isikuandmete eest vastutava töötlejaga e-posti teel
(e-post: sven@meresmaafoto.ee). Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi.


VAIDLUSTE LAHENDAMINE

Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub isikuandmete eest vastutava töötlejaga e-posti teel
(e-mail: sven@meresmaafoto.ee). Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).